Argumenty przemawiające za prywatną opieką stomatologiczną są powszechnie znane. Są to: krótszy czas oczekiwania na wizytę i lepsza jakość usługi. Mimo tego, zdarza się, że nasze przyszłe Pacjentki i Pacjenci początkowo zastanawiają się dlaczego nie umówić się na wizytę w gabinecie realizującym świadczenia w ramach systemu powszechnej opieki zdrowotnej, czyli „na tzw. NFZ”. Przecież część świadczeń realizowanych przez takie gabinety jest bezpłatna… Pacjentom przysługuje np. prawo do bezpłatnego wypełnienia zęba w przypadku ubytku, a gdy są ku temu odpowiednie wskazania, nawet do usunięcia zęba. Dlaczego zatem nie skorzystać?

Przewaga prywatnych placówek opieki stomatologicznej ujawnia się już na etapie diagnostyki, która stanowi podstawę i warunek nowoczesnej medycyny. Ze względu na posiadanie mikroskopu Carla Zeissa, nasze Centrum oferuje doskonalszą i zdecydowanie dokładniejszą diagnostykę (uwidacznianie nieszczelności istniejących wypełnień, ognisk próchnicy początkowej, zmian chorobowych czy mikropęknięć szkliwa) co prowadzi do prawidłowego, trafnego i całościowego rozpoznania określonego problemu stomatologicznego czy stanu chorobowego w naszej jamie ustnej. Opracowanie ubytku za pomocą mikroskopu zdecydowanie pozytywnie wpływa na jakość wykonywanej pracy i pozytywnego sukcesu w leczeniu! Oczywiście  zawsze stosujemy najlepiej dobrany w danej sytuacji klinicznej Pacjentki lub Pacjenta środek znieczulenia miejscowego.

Nie tylko diagnostyka lecz trwałe, nowoczesne wypełnienia

Przewaga wzrasta w przypadków leczenia ubytków, co widać w zakresie stosowanych wypełnień. Refinansowane przez system powszechny i NFZkompozyty chemoutwardzalne należą niestety do minionej epoki stomatologii… Po prostu ich właściwości mechaniczne i estetyczne są znacząco gorsze niż obecnie stosowane materiały… W Centrum Medycznym Słowik stosujemy kompozytowe wypełnienia światło utwardzalne, które są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od kompozytów chemoutwardzalnych, nie mówiąc już o odbudowach protetycznych (inlay, onlay, overlay).Wypełnienia stosowane przez placówki prywatnej opieki medycznej to nowoczesne, odpowiednio zmodyfikowane materiały, które są dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb. Są o wiele bardziej korzystne, trwalsze i spełniające odczucia estetyki nawet wymagającej Pacjentki lub Pacjenta.

Również w przypadku dużego ubytku i konieczności stosowania uzupełnień stałych np. wypełnień z bloku ceramicznego, przewaga segmentu prywatnej opieki zdrowotnej i naszego Centrum Medycznego jest oczywista. Tego typu świadczenie dostępne jest tylko i wyłącznie w gabinetach prywatnych, a samo zakończenie leczenia przy zastosowaniu tej techniki, może nastąpić nawet tego samego dnia!

Podobnie wygląda sytuacja w zakresie endodoncji (leczenia kanałowego), gdyż NFZ finansuje jedynie leczenie kanałowe zębów siecznych i kłów. Tymczasem ogromna większość przypadków związana jest z koniecznością leczenia endodontycznego zębów przedtrzonowych i trzonowych, które pominięto na liście refundowanych świadczeń. Niestety, zdarza się, że Pacjentka lub Pacjent dowiadują się o tym dopiero na fotelu dentystycznym… Brak refundacji tych zębów może budzić zdziwienie ze względu na to, że stanowią podstawę żucia i utrzymania odpowiedniego ustawienia żuchwy względem szczęki. I zachowanie ich w jak najlepszej kondycji, przez jak najdłuższy czas, jest podstawową potrzebą ochrony zdrowia Pacjentek i Pacjentów!

Szybka regeneracja i MediRaty

W przypadku konieczności ekstrakcji (usunięcia zęba) zabieg ten może przeprowadzić gabinet dentystyczny współpracujący z NFZ. Jednak o wiele lepszym rozwiązaniem jest jego wykonanie przez specjalistę z dziedziny chirurgii stomatologicznej w naszym Centrum Medycznym Słowik. W naszym Centrum proponujemy oczywiście dodatkowe zabiegi, które mają na celu lepszą regenerację kostną, przy wykorzystaniu dodatkowych materiałów stosowanych w medycynie regeneracyjnej. Dzięki zastosowaniu różnych metod augmentacji kości następuje szybsze gojenie oraz łagodniejszy przebieg regeneracji z jednoczesnym przygotowaniem do przeprowadzenia w przyszłości zabiegów z zakresu protetyki czy implantoprotetyki, które w znacznym zakresie wykonywane są przez sektor prywatnej opieki zdrowotnej w tym przez nasze Centrum Medyczne. Gwarantowane bezpłatne świadczenia zdrowotne w tym zakresie są mocno ograniczone i sprowadzają się w przypadku dorosłych Pacjentek i Pacjentów do podstawowych uzupełnień ruchomych. Nie ma mowy tutaj o refundacji rozwiązań bazujących na implantoprotetyce czy nawet uzupełnień stałych, gdyż fundusz nie uwzględnia tego w swoim zakresie świadczeń. Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, warto skorzystać z systemu spłaty ratalnej MediRaty. Oferta, szczegóły i warunki spłaty mogą zostać wysyłane mailem. Kwota pożyczki wynosi od 500 zł do 50 000 pln, okresy spłaty to 6, 12, 18, 24, 30, 36 miesięcy, niski koszt finansowania, ok. 1% miesięcznie, a spłata zaczyna się po ok. miesiącu. Procedura jest bezpłatna, niezobowiązująca i trwa średnio kilka minut. Zapraszamy do naszego Centrum Medycznego Słowik!