Badanie wzroku to rutynowe badanie, które ma na celu ocenę funkcjonowania oczu. Ważne jest, by uczęszczać na takowe badania regularnie w celu szybkiego wykrycia niedoskonałości w narządach odpowiadających za wzrok i podjęciu szybkiego leczenia oraz zapobiegania rozwojowi chorób.

Wywiad

Pierwszym etapem badania wzroku jest wywiad z pacjentem. Okulista podczas wywiadu zazwyczaj zadaje pytania dotyczące historii choroby (jeśli takowa występuje) oraz o ogólny stan zdrowia pacjenta. Ważne jest, by pacjent dokładnie opowiedział o dolegliwościach związanych z widzeniem. Powinien on również poinformować lekarza o zażywanych lekach.

Ostrość wzroku

Kolejnym etapem badania wzroku jest badanie ostrości wzroku. Polega ono na sprawdzeniu, jak daleko pacjent widzi i jak dobrze widzi drobne detale. Badanie to przeprowadza się z użyciem tablicy Snellena lub innego odpowiedniego narzędzia. Pacjent siedzi na odległości kilku metrów od tablicy i wskazuje litery, które widzi. Wynik badania ostrości wzroku wyraża się w ułamkach lub w liczbach dziesiętnych.

Pole widzenia

Jednym z etapów badania wzroku może być także badanie pola widzenia. W celu wykonania go okulista sprawdza jakie obszary widzi pacjent bez ruchu głowy.

Refrakcja

Kolejnym etapem badania wzroku jest badanie refrakcji. Refrakcja to zdolność oka do skupiania światła na siatkówce. Badanie to pozwala na określenie wady wzroku oraz dobór odpowiednich soczewek korekcyjnych. Badanie refrakcji przeprowadza się z użyciem specjalnych narzędzi, takich jak automatyczny refraktometr.

Badanie dna oka

Kolejnym etapem badania wzroku jest badanie dna oka. Badanie to pozwala na ocenę struktur znajdujących się wewnątrz oka, takich jak siatkówka, naczynia krwionośne oraz nerwy. Badanie to przeprowadza się z użyciem specjalnego narzędzia, tzw. oftalmoskopu. Badanie dna oka jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na wykrycie chorób oczu, takich jak jaskra czy zaćma.

Dobór odpowiednich soczewek

Ostatnim etapem badania wzroku jest dobór odpowiednich soczewek korekcyjnych, jeśli takowe są potrzebne. W zależności od wyników badania refrakcji, lekarz okulista może zalecić noszenie okularów lub soczewek kontaktowych. W przypadku okularów, dobiera się odpowiednie soczewki, które skorygują wadę wzroku pacjenta. W przypadku soczewek kontaktowych, lekarz okulista może przeprowadzić dodatkowe badania, takie jak pomiar krzywizny rogówki, aby dobrać odpowiednie soczewki.

Przebieg badania kontrolnego wzroku

Podsumowując, profesjonalne badanie wzroku jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na wykrycie chorób oczu oraz innych problemów związanych z widzeniem. Badanie to składa się z kilku etapów, takich jak badanie ostrości wzroku, pola widzenia, refrakcji oraz dna oka. Na podstawie wyników badań lekarz okulista może zalecić odpowiednie leczenie lub dobrać odpowiednie soczewki korekcyjne. Warto pamiętać, że regularne badania wzroku są kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia oczu oraz zapobiegania poważnym chorobom wzroku. Jeśli chcesz zbadać swój wzrok, zapraszamy do nas na badanie wzroku Szczecin. Nasz gabinet okulistyczny Szczecin poza samym badaniem ma w ofercie też inne usługi jak na przykład leczenie jaskry Szczecin oraz leczenie zaćmy Szczecin. Oferujemy również usługę, jaką jest korekta powiek Szczecin.