Leczenie Zaćmy

Zaćma: leczenie — Szczecin

Zaćma (cataracta) jest obecnie najczęstszą przyczyną odwracalnej ślepoty na świecie. Na zaćmę cierpi około 27 milionów ludzi. Choroba może wystąpić w każdym wieku, lecz najczęściej dotyczy osób starszych. Polega na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki, co prowadzi do pogorszenia ostrości wzroku lub nawet całkowitej utraty wzroku. Najczęstszym rodzajem zaćmy, jest zaćma starcza. Pojawia się najczęściej po 50. r.ż. i jest wynikiem zmian biochemicznych zachodzących w soczewce na skutek procesu starzenia się, stresu oksydacyjnego, zmian hormonalnych oraz czynników genetycznych. Głównym objawem zaćmy jest zamglone widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku do dali i bliży. Zaćmę starczą w zależności od lokalizacji zmętnienia możemy podzielić na kilka rodzajów:

  • Zaćma korowa (zmętnienie na obwodzie soczewki, może powodować dwojenie obrazu przy patrzeniu jednym okiem).
  • Zaćma jądrowa (zmętnienie jest centralne i dotyczy jądra soczewki, może spowodować konieczność zmiany korekcji okularowej do bliży).
  • Zaćma podtorebkowa tylna – centralne lokalizacja zmętnienia doprowadza do znacznego upośledzenia widzenia, trudności w pracy do bliży np. czytaniu oraz rozszczepianie światła wokół jego źródeł, co może bardzo utrudniać np. jazdę samochodem nocą lub o zmierzchu.

Zaćmę można też podzielić w zależności od zaawansowania na: zaćmę początkową, zaćmę niedojrzałą, zaćmę, dojrzałą i przejrzałą. W obu ostatnich przypadkach zaćmę możemy zaobserwować gołym okiem jako zmiana koloru źrenicy z czarnego na biały lub szary.

Inne rodzaje zaćmy to:

Zaćma wtórna powstająca na skutek chorób ogólnoustrojowych np. cukrzyca, zaburzenia czynności przytarczyc, choroby genetyczne tj. neurofibromatoza, choroby spichrzeniowe np. choroba Wilsona, narażenie na promieniowanie rentgenowskie, mikrofalowe, podczerwone (zaćma hutnicza) lub chorób gałki ocznej tj. zapalenia błony naczyniowej i rogówki, urazy gałki ocznej i porażenie prądem elektrycznym (zaćma pourazowa), wysoka krótkowzroczność, dystrofie siatkówki, jaskra, przewlekłe niedotlenienie gałki ocznej.

Zaćma wrodzona występuje u dzieci najczęściej w przypadku towarzyszących chorób tj. aberracje chromosomowe np. zespół Downa, toksyczne uszkodzenie płodu, zaburzenia metaboliczne tj. galaktozemia, niedobór galaktokinazy, zespół Lowe’a, zakażenia wewnątrzmaciczne (wirus różyczki, cytomegalowirus, polio, grypa, toksoplazomza) oraz schorzenia gałki ocznej tj. przetrwałe hiperplastyczne ciało szkliste, małoocze, retinopatia wcześniaków, odwarstwienia siatkówki, zapalenia błony naczyniowej. Zaćma wrodzona może być częściowa lub całkowita. W przypadku zaćmy częściowej i niewielkiego upośledzenia widzenia choroba może być rozpoznana dopiero w wieku późniejszym np. u kilkuletniego dziecka. W przypadku zaćmy całkowitej nie ma możliwości rozwoju prawidłowego widzenia u noworodka. Pojawiają się objawy dodatkowe tj. oczopląs, zez, biała źrenica (leucocoria) oraz odruch oczno-palcowy Franceschiettiego (dziecko uciska rączkami gałki oczne). W przypadku zaćmy wrodzonej całkowitej warunkiem prawidłowego rozwoju widzenia jest jak najszybsze operacyjne leczenie zaćmy.

Operacja zaćmy — jedyne skuteczne leczenie tej choroby

W celu rozpoznania zaćmy wystarczy przeprowadzić badanie okulistyczne składające się badania podmiotowego (wywiadu), pomiaru ostrości wzroku do dali i bliży oraz oceny przedniego odcinka w lampie szczelinowej. Ponieważ pogorszenia widzenia spowodowanego zaćmą nie da się skorygować żadnymi okularami ani kroplami okulistycznymi czy innymi środkami farmakologicznymi, po zdiagnozowaniu zaćmy, w przypadku współistniejącego obniżenia ostrości wzroku, nie należy zwlekać z podjęciem leczenia. Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy jest leczenie operacyjne i polega ona na usunięciu zmętniałej soczewki oka przez bardzo małe cięcie w rogówce i wszczepieniu w jej miejsce sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Operacja usunięcia zaćmy jest w tej chwili najczęściej wykonywaną operacją okulistyczną w Polsce i na świecie. Dostępne obecnie na rynku sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe to produkty wysokiej klasy. Zastępują naturalną soczewkę (soczewki sferyczne), ale mogą również korygować wady refrakcji np. astygmatyzm (soczewki toryczne) oraz starczowzroczność (soczewki wieloogniskowe), co niejednokrotnie pozwala Pacjentom całkowicie uniezależnić się od korekcji okularowej.