O nas

_DSC4684-Edit Monika i Mariusz

„Salus aegroti suprema lex est”– „Zdrowie chorego najwyższym prawem” Hipokrates

Od 1998 roku naszą misją jest dbałość o Twój zdrowy i radosny uśmiech. Misję realizujemy z pasją, ponieważ kochamy to, co robimy! Każdy dzień zaczynamy z nowymi pokładami energii i motywacji, ponieważ Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze! Ważna jest dla nas otwartość na punkt widzenia Pacjentki i Pacjenta.

W naszej pracy kierujemy się: profesjonalizmem i najwyższą starannością, życzliwością, kulturą, zrozumieniem, wzajemnym zaufaniem, poszanowaniem godności osobistej, prawem do intymności prywatności w relacjach z naszymi Pacjentkami i Pacjentami.

Wypełniamy swoją misję z poszanowaniem różnorodności człowieka – bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania.

W Centrum Medycznym Słowik wiemy, że na nasze relacje z Pacjentkami i Pacjentami bezpośrednio przekładają się nasze codzienne zachowania oraz współpracę z Koleżankami i Kolegami. Dlatego na co dzień przyświeca nam cel „We care” – który oznacza, że będziemy lepsi dla naszych Pacjentek i Pacjentów, jeśli staniemy się lepsi dla Koleżanek i Kolegów w pracy i będziemy z nimi życzliwie współpracować.

Wzorcem zaangażowanego pracownika Centrum Medycznego Słowik jest osoba identyfikująca się z naszą misją i wartościami, która jest:

Uśmiechnięta i pomocna

Bezinteresowna, dumna i zadowolona z pracy

Posiadająca poczucie wpływu, sensu i bezpieczeństwa w miejscu pracy

Robiąca to, co potrafi najlepiej i co jest potrzebne Naszym Pacjentkom, Pacjentom oraz firmie

Będącą fair w stosunku do Koleżanek i Kolegów

Chętna do nauki i dzielenia się wiedzą  

Stawiającą na nieustanne doskonalenie oraz coraz wyżej poprzeczkę (ambitna)

  Pozytywnie nastawiona do zmian na lepsze

Zawsze pamiętamy o stosowaniu zasad zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej

PRZYRZECZENIE LEKARSKIE

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • obowiązki te sumiennie spełniać;
  •  służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.