Polityka prywatności

Polityka ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Medycznym Słowik. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne Słowik:

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych to:

 • umowa objęcia opieką medyczną,
 • umowa na świadczenie usług medycznych i niemedycznych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Administrator

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Słowik z siedzibą ul. 5 Lipca 11/1, które reprezentuje Mariusz Słowik. Inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym Słowik przy ul. 5 Lipca 11/1 oraz Kaszubskiej 59/1 w Szczecinie jest Mariusz Słowik, dane kontaktowe  – mail: info@slowikmed.pl

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 1. podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,
 1. podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. na podany adres email,
 2. podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty, w przypadku rejestracji elektronicznej na adres: info@slowikmed.pl  – niezbędne jest także podanie adresu e-mail,
 3. w przypadku kandydatów dot. pracy – podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 kodeksu pracy jest obowiązkowe, a Centrum Medyczne Słowik może przetwarzać te dane bez konieczności wyrażenia zgody przez kandydata do pracy; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty;
 2. 22§ 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie – w celu prowadzenia rekrutacji;
 3. zgody na przetwarzanie danych:
  1. kontaktując się z Centrum Medycznym Słowik za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne Słowik podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
  2. podanie adresu email i wysłanie formularza znajdującego się w zakładce „kontakt” pod hasłem „napisz do nas”i/lub „newsletter” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez  Centrum Medyczne Słowik podanych danych w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na podany adres email,
  3. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne Słowik zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 22 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji,
  4. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Centrum Medyczne Słowik danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  5. dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub poprzez rejestrację elektroniczną na adres: info@slowikmed.pl), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Centrum Medyczne Słowik podanych danych w celu umówienia wizyty.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: : info@slowikmed.pl  

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem;
 2. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:
  1. dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług: info@slowikmed.pl i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 12 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;
  2. dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług: w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m.in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi;
 3. w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 12 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan skontaktować z Mariuszem Słowik, inspektorem ochrony danych pod nr tel. 602 314 524, adresem email: info@slowikmed.pl

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:  info@slowikmed.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu:

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec/i w razie przetwarzania danych osobowych, opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec/i w razie przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:  info@slowikmed.pl

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.