Tomografia oka, badanie OCT oka

oct oka szczecin

W gabinetach Centrum Medycznego Słowik dysponujemy TOPCON 3D OCT-1 MAESTRO – jednym z najbardziej innowacyjnych konstrukcji tomografów okulistycznych, nazywanych jako MAESTRO wśród tomografów oka. Urządzenie należy do najnowszej generacji urządzeń, umożliwiających wczesne wykrywanie chorób takich jak jaskra czy AMD. Łączy funkcje wysokiej jakości funduskamery non-mydriatic i tomografu oka. Umożliwia dokładną lokalizację przekrojów OCT siatkówki względem obrazu dna oka. Szybkość skanowania to 50.000 A skanów na sekundę, co skraca proces wykonania badania 3D do ok. 1 sekundy. Bardzo duża rozdzielczość skanera SOCT oraz możliwość składania obrazów po kilkukrotnym skanowaniu, zapewnia niespotykaną do tej pory wysoką jakość obrazowania tkanek oka. Za pomocą zastosowanej funduskamery podczas badania uzyskujemy wysokiej jakości kolorową oraz bezczerwienną (digital) fotografię oka.
Badanie jest bardzo komfortowe i dla każdej Pacjentki oraz każdego Pacjenta przebiega całkowicie bezboleśnie. Po dokonanym badaniu dane przekazywane są do komputera, którego oprogramowanie zapewnia archiwizację oraz wyjątkowo bogate spektrum analizy wyniku. W celu maksymalnego uproszczenia wykonania badania, urządzenie posiada system automatycznego naprowadzania aparatu na oko – właściwe miejsce siatkówki, a następnie samoczynnie dobiera szereg nastawów takich jak: autofokus, autopolaryzacja, automatyczne znajdowanie i utrzymywanie miejsca skanowania w osi Z.

Unikatowe zastosowanie w urządzeniu impulsowego źródła w OCT pozwala na lepsze rozpoznawanie ośrodków mało kontrastowych (np. odłączenia ciała szklistego, trakcje itp.). System posiada spectrum funkcji umożliwiających wysoko specjalistyczną diagnostykę zarówno okolic plamki, tarczy nerwu wzrokowego, ja i peryferii siatkówki. W zakresie badania plamki system umożliwia wyznaczenie grubości siatkówki i porównanie grubości do normy, ilościowe monitorowanie zmian (mapa druzów) oraz dokonanie analizy warstw zwojowych (GCL). Również ustalenie trendu zachowania zmiany struktur w plamce poprzez porównanie badań tego samego miejsca plamki. System pozwala także wirtualnie rozwarstwić siatkówkę w sposób umożliwiający ocenę fotoreceptorów oraz nabłonka barwnikowego. W zakresie badania tarczy nerwu wzrokowego wyznacza grubość włókien nerwowych wokół tarczy i porównuje wynik do stosownej etnicznie bazy normatywnej (funkcjonalność GDX), wyznacza parametry tarczy oraz zagłębienia (funkcjonalność HRT). Z otrzymanych wyników uzyskujemy raport trendów jaskrowych, obejmujący zarówno spadek grubości włókien jak i trend zmian parametrów tarczy dla wykonywanych badań w różnym czasie. MAESTRO wykonuje ponadto fotografię barwną oraz SOCT przedniego odcinka oka. Umożliwia: obrazowanie tęczówki (np. ustalenie skuteczności irydotomii), rogówki, wykonanie mapy topografii (topografia rogówki) oraz grubości rogówki (mapa pachymetrii), miejscowy pomiar grubości rogówki – pachymetrię miejscową, pomiar kąta przesączania oraz obrazowanie pozostałych struktur przedniego odcinka oka.

oct oka szczecin
3D disc Report OU NEW

Podsumowując, urządzenie 3D OCT-1 MAESTRO to jedna z najbardziej udanych konstrukcji tego typu. Unikatowe połączenie SOCT oraz funduskamery przełomowo rozszerza możliwości diagnostyczne oraz zapewnia wiarygodność interpretacji analizowanych obrazów. Tylko wiarygodne zobrazowanie patologii umożliwia podjęcie skutecznych decyzji podczas ich leczenia! Zapraszamy do badań oct oka w Szczecinie!