Leczenie kanałowe” – trudno chyba znaleźć Pacjentkę lub Pacjenta, który nie słyszałby kiedyś tego określenia. Leczenie kanałowe, określane również jako endodontyczne, ma na celu uniknięcie wyrwania zęba.

Etapy leczenia kanałowego

Pierwszym etapem leczenia kanałowego jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego (RTG), co umożliwić powinno lekarzowi wstępne określenie anatomii zęba, czyli liczbę, długość i stopnie zakrzywienia kanałów. Mówimy tutaj o wstępnym określeniu anatomii zęba, ponieważ zdjęcie jest dwuwymiarowe, a w niektórych przypadkach kanały mogą się na siebie nakładać.

W Centrum Medycznym Słowik do wykonania zdjęć na miejscu służy specjalny aparat rentgenowski, wyposażony w odbiornik cyfrowy, który umożliwia uzyskanie zdjęcia RTG zaraz po jego wykonaniu, istnieje również możliwość jego obróbki graficznej oraz powiększania, a także zmniejszenia zastosowanej dawki promieniowania, co jest najbardziej korzystne z punktu widzenia Pacjentki lub Pacjenta. Jeśli na podstawie zdjęcia rokowanie jest wątpliwe, zdarza się, że na podstawie obrazu RTG dentysta może zasugerować usunięcie zęba. Dopiero po uzyskaniu opisywanych danych lekarz dentysta może rozpocząć leczenie kanałowe.

Właściwe leczenie kanałowe rozpoczyna się od usunięcia próchnicy z zęba, a następnie znalezienia odpowiedniego dojścia do kanałów korzeniowych. Dalej procedura polega na usunięciu miazgi z kanałów. Na tym etapie stomatolog oczyszcza kanały korzeniowe, możliwe, że będzie musiał je nawet nieco poszerzyć. To niezwykle trudny etap, ponieważ realizowany jest bardzo delikatnymi narzędziami, najczęściej o średnicy o wiele mniejszej od milimetra, np. 0,08 mm! Po dokładnym opracowaniu, konieczna jest dezynfekcja kanałów. Należy je osuszyć i wypełnić odpowiednimi preparatami i materiałami. Na końcu bardzo ważne jest szczelne zabezpieczenie korony klinicznej zęba.

Jakie są wskazania do leczenia kanałowego?

Powody, które skłaniają do zastosowania leczenia kanałowego to np. pęknięcie zęba na skutek urazu. Również zaawansowana próchnica, zakażenie lub stan zapalny zęba lub powstały w jego sąsiedztwie, poprzez wierzchołki korzeni.

Czy do zabiegu trzeba się przygotować?

W przypadku leczenia kanałowego nie są potrzebne jakieś specjalne przygotowania. Co istotne, przed zabiegiem zadbać można o to, aby nie być po prostu zbyt głodnym, gdyż zabieg może trwać nawet około 3 godzin. Wyjątkiem są Pacjentki lub Pacjenci ze schorzeniami ogólnymi, takimi jak np. przebyty zawał mózgu i zawał serca, u których trzeba wykonać znieczulenie (w takim przypadku konieczna jest pisemna zgoda na przeprowadzenie leczenia uzyskana od lekarza prowadzącego).

Wskazania i przeciwskazania do leczenia kanałowego

Wskazania do leczenia kanałowego to :

– zapalenie lub martwica miazgi

– zmiany okołowierzchołkowe

– niedopełnione kanały korzeniowe, tzw. ponowne leczenie kanałowe lub reendo

Generalnie nie ma większych przeciwskazań do leczenia kanałowego, z wyjątkiem osób z podwyższonym ryzykiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia, czyli dla osób po już przebytym infekcyjnym zapaleniu wsierdzia, ze sztuczną zastawką w sercu lub wcześniej wykonaną naprawą zastawki z użyciem sztucznego materiału, z wrodzoną wadą serca: siniczą nieskorygowaną lub częściowo skorygowaną z wytworzonymi paliatywnymi połączeniami, całkowicie skorygowaną operacyjnie lub przeskórnie z użyciem sztucznego materiału do 6 miesięcy od zabiegu; rezydualną wadą w miejscu wszczepienia sztucznego materiału metodą operacyjną lub przezskórną.

Według American Heart Association, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, do przeciwwskazań należą ponadto wada zastawkowa u biorcy przeszczepu. Brytyjski National Institute for Health and Clinical Excellence, czyli Narodowy Instytut do Spraw Zdrowia i Jakości w Opiece Klinicznej), również kardiomiopatię przerostową.

Także zarówno ciąża, jak i okres karmienia piersią nie są przeciwskazaniami do leczenia, w takim wypadku należy zastosować odpowiedni preparat znieczulając, przy czym jeśli pacjentka jest w zaawansowanej bądź zagrożonej ciąży należy skonsultować się wcześniej z lekarzem prowadzącym ciążę.

Mikroskop w leczeniu kanałowym

Podczas leczenia kanałowego lekarz stomatolog pracuje na bardzo małej powierzchni pola operacyjnego, tj. około 1 cm2 (w przypadku niektórych zębów ta powierzchnia jest mniejsza, w innych nieco większa). W związku z powyższym szczegóły mierzone są często w skali poniżej milimetra. Urządzeniem powiększającym pole zabiegowe jest na pewno mikroskop. W Centrum Medycznym Słowik dysponujemy profesjonalnym mikroskopem Carl Zeiss Pro Ergo.

Skontaktuj się z nami, w celu ustalenia szczegółowego planu leczenia. Gwarantujemy profesjonalizm, specjalistyczne podejście, delikatność, precyzję i staranność oraz najwyższy poziom usług.