Szkolimy w Centrum Medycznym Słowik! Razem z Piotrem Skrzypczakiem, doświadczonym praktykiem sprzedaży i optymalizacji procesów sprzedażowych, wieloletnim dyrektorem handlowym, przygotowujemy zespół sprzedażowy do zwiększania wartości firmy! Przekazujemy i uzupełniamy wiedzę podczas szkolenia dla pracowników recepcji w Centrum Medycznym Słowik. Znaczenie pracy zespołowej, analiza potrzeb Pacjentów, pokonywanie obiekcji czy skuteczna komunikacja to tylko kilka z poruszanych zagadnień. Mamy nadzieję, że nasze Pacjentki oraz Pacjenci będą zadowoleni i zauważą zmianę na lepsze w budowaniu z nimi długotrwałych relacji J

Zakres szkolenia obejmuje między innymi psychologiczne pola zależności Pacjentów, obszary skutecznej rozmowy handlowej, planowanie pracy w celu zapewnienia sobie dochodu bez względu na sezonowość, postępowanie w celu wykreowania statusu partnera, a nie jedynie dostawcy produktów i usług, jak kreować dobre „pierwsze wrażenie”, kiedy i jak promować ofertę, jak przestać obawiać się słowa „NIE” od Pacjenta, czyli techniki reagowania na zastrzeżenia, jak negocjować swoją cenę, czyli techniki łagodzenia reakcji na cenę, jaka jest praktyczna definicja sprzedaży, argumentacja sprzedażowa i model sprzedaży oraz jak radzić sobie z obiekcjami.

Celem szkolenia jest pokazanie i przygotowanie naszych recepcjonistek – asystentek do tego, jak ogromne efekty w z zwiększaniu zysków i ilości zadowolonych Pacjentów może dać nawet „niewielka” zmiana wzorców zachowań. Celem biznesowym takiego szkolenia jest poprawa kontaktów z obecnymi Pacjentkami oraz Pacjentami o dzięki zdobytym umiejętnościom nawiązanie nowej współpracy, a tym samym zwiększenie zysków firmy. Dodatkowo szkolenie zapewnia otwarcie nowych rynków zbytu, zwiększenie i dywersyfikację sprzedaży poprzez ekspansję handlową na rynku o mniejszym nasyceniu określonymi produktami oraz o mniejszej konkurencji, zwiększenie zysku poprzez sprzedaż produktów w krajach o wyższym potencjale ekonomicznym, zwiększenie konkurencyjności firmy oraz minimalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością poprzez rozłożenie jej na różne rynki zbytu. Nabycie i uzupełnienie wiedzy osób zaangażowanych w proces sprzedaży w firmie pozwala na zaprezentowanie kompleksowego podejścia do sprzedaży od momentu budowania bazy Pacjentów, prospectingu, aktywności marketingowych do zamykania rentownych transakcji. Dodatkowo celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami i narzędziami skutecznej sprzedaży oraz nabycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

https://monikarozycka.pl/aktualnosci/szkolimy-w-centrum-medycznym-slowik/